Симона Трендафилова

Симона Трендафилова

Експерт

Facebook Linkedin Website Simlight е компания фокусирана върху разрешаването на големите предизвикателства на малкия и среден бизнес.

Simlight е международна консултантска компания, чиято цел е да подпомага собствениците на малък и среден бизнес да развиват потенциала си.  Ние се заемаме с разрешаването на най-големите предизвикателства на нашите клиенти, така че да въздействаме положително и трайно на техния бизнес.

Области на работа и реализация:
 • Проучване на чужди пазари и конкуренция
 • Създаване на маркетинг и комуникационна стратегия
 • Бизнес модел, стратегия и план
 • Решения за намаляване на фирмените разходи
 • Управление и оптимизиране на бизнес процеси
 • Имейл маркетинг консултации

Допълнителни услуги на Email Invest, които предлагаме:
 • Личен Консултант по имейл маркетинг
 • Изготвяне на форма за записване
 • Изготвяне на имейл маркетинг стратегия
 • Одит на уебсайт
 • Добавяне на ваш HTML шаблон в акаунта ви
 • Подготовка и Изпращане на имейл кампания
 • Първоначални настройки на профила ви
 • Импорт на ваши имейл списъци към акаунта ви
 • Интеграция на форма във Facebook страница