Условия за ползване на сайт Emailinvest.com

Условия за ползване на EmailInvest

Ползването на уеб сайта EmailInvest.com е обвързано с приемането на настоящия Договор за ползване на сайта.
Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля не ползвайте и не посещавайте този сайт.

Този договор ("Договор"), съдържа условията за ползване които се прилагат при ползването на услугите на EmailInvest ("Услуги").

Този уебсайт е собственост на СЕМИРА ЕООД, ЕИК - 203718164, с адрес на управление - гр.Варна, бул. Чаталджа 20. Имейл - support@emailinvest.com. СЕМИРА ЕООД  има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. СЕМИРА ЕООД ще бъде наричан по-долу в договора - СЕМИРА.

Както е описано в Договора, понятието "Потребител" се отнася за лицето, което е създало един или повече акаунта използващи Услугите. Услугите, предлагани на Потребителя, обуславят приемането на условията от негова страна, без изменение на клаузите по Договора. Използването на Услугите ангажира Потребителя с приемането на условията на Договора.

I. Услуги

1 Ограничения при използването
Потребителя НЕ може да използва EmailInvest, за да:
1.1.Изпраща непоискани имейл съобщения към всеки, без неговото съгласие, включително и  изпращането на имейл съобщения към адреси от закупени или копирани имейл списъци.

1.2.Изпраща имейл съобщения, които да тормозят, излагат, позорят, оскърбяват, заплашват или по какъвто и да е друг начин да нарушават правата на което и да е лице, група или организация.

1.3.Изпраща имейл съобщения, които съдържат линкове към порнографско или сексуално съдържание, към предизвикващо расови или етнически възражения съдържание, към съдържание, което директно или индиректно поощрява използването на незаконни субстанции, към съдържание, което нарушава закони или наредби създадени, за да защитават малцинствата, или друго съдържание считано от EmailInvest за оскърбително или неподходящо.
1.4.Изпраща имейли, които съдържат защитени от авторско право материали, включително текстове, графики, софтуер или други материали защитени от Закона за интелектуалната собственост, за които Потребителят не е упълномощен да възпроизвежда, публикува или дистрибутира по какъвто и да е начин.
1.5.Изпраща имейл съобщения, които съдържат компютърен вирус, код или файл, които могат да причинят вреда и да повредят компютъра или съхраняващото устройство на получателя, или да нарушат правото на лично пространство и сигурност на което и да е лице, група или организация.
1.6.Извършва или поощрява незаконни дейности, като инициирането на верижни писма, незаконни състезания, залагания или промоции или каквато и да е друга дейност, считана за незаконна.
1.7.Се представя за трето лице, т.е. използването на чуждо име (без изричното му съгласие) или изопаченото или невярно редставяне на което и да е лице, група или организация.
1.8.Нарушава действащи държавни закони или наредби или да извършват дейности, които ще доведат до това, че EmailInvest ще наруши закон, наредба или постановление.

2. EmailInvest допълнение
2.1.EmailInvest има правото да добавя 1 ред с допълнително съобщение, като например: "Powered by EmailInvest" или подобно в своята същност послание, в долния край на всеки имейл, изпратен, използвайки Услугите. Такова съобщение трябва да включва и линк към някоя от страниците на уебсайта на EmailInvest. Потребителите на Expert версия може да поискат да премахнат тези допълнителни sъобщения.
EmailInvest ще вземе под внимание тази молба, но в замяна може да начисли такса, по-висока от редовните цени обявени на https://www.emailinvest.com

2.2.Emailinvest има правото да добавя 1 рекламен блок в долния край на всяко съобщение, което е изпратено от потребител, който използва безплатен акаунт или акаунт със специален режим на ценообразуване. Emailinvest изцяло определя съдържанието на този рекламен блок.

3 Линкове за отписване
Всяко съобщение изпратено чрез Услугата, трябва задължително да включва информация за отписване. По подразбиране, линкът за отписване се добавя в долната част на всяко съобщения изпратено чрез Услугата. Потребителите на Expert версията могат да поискат да добавят свой собствен линк за отписване.

4 Молба за отписване
Потребителят трябва своевременно да уважи всички молби за отписване, които са били изпратени директно към него, независимо от това колко груби или неприятни могат да бъдат.

5 Злоупотреба от страна на Потребителя
EmailInvest може по собствено усмотрение незабавно да блокира достъпа на Потребителя, ако се докаже, че е нарушено някое от изложените по-горе ограничения.

II. Такси и условия на плащане
1 Разплащателна политика
Услугите се заплащат предварително, в началото на всеки период на ползване на услугата.
Услугите се подновяват автоматично, до анулиране.
2 Промени
Всички цени са обект на промяна без предизвестие.
Таксата, заплащана от Потребителя, няма да бъде променяна до подновяването на новия период, ако Услугата не е анулирана.
3 Възстановяване
Заплащанията направени за услугите на EmailInvest не са възстановяеми.

III. Прекратяване
И Потребителя, и EmailInvest могат да прекратят Договора във всеки момент, по каквато и да е причина, с или без мотив.
Потребителят може да прекрати Договора като анулира своя акаунт чрез опцията "Изтриване на акаунт" в уеб приложението на EmailInvest.

IV. Отказ от гаранции
1 Отказ от гаранция
Услугите са осигурени "както са". В максималните измерения разрешени от закона, EmailInvest отказва всички други гаранции от всякакъв тип, независимо дали са заявени или загатнати, включително, без ограничения, косвени гаранции за комерсиалност и годност за специално предназначение. EmailInvest не гарантира, че функциите предлагани от EmailInvest ще посрещнат очакванията и нуждите, които Потребителя може да има, или че EmailInvest ще работи без грешка и непрекъснато, или че дефектите и грешките в EmailInvest ще бъдат поправени, и дали EmailInvest е съвместим с някоя конкретна платформа.
2 Ограничения на отговорността
При никакви обстоятелства EmailInvest няма да бъде отговорен пред Потребителя или пред друго трето лице за каквито и да е инциденти или щети (включително, без ограничения, индиректни, специални, наказателни или назидателни щети), породени от EmailInvest или от неспособността за използването му, или за друго искане от трето лице, дори когато EmailInvest е бил осведомен предварително за възможността от подобни щети.
3 Освобождаване от отговорност
Потребителят трябва да освободи от отговорност, да защити и да предпази от вреда EmailInvest от всички искове, жалби, действия или други прояви срещу него, базирани на, или породени от съдържание или материал, което Потребителя е разпратил, използвайки EmailInvest или чрез каквато и да е употреба на EmailInvest от страна на Потребителя, която е в нарушение на Условията за ползване.
Задълженията на Потребителя относно освобождаването от отговорност остават в сила, дори след прекратяването на Договора.
4 Неупълномощен достъп
EmailInvest при никакви обстоятелства, няма да бъде отговорен за неупълномощената употреба или злоупотреба с Потребителското име или парола или за какъвто и да било друг вид неупълномощен достъп.

V. Модификации
EmailInvest си запазва правото да променя всяко едно от условията на този Договор по всяко време и по собствено усмотрение, като публикува предизвестие за промяна или напълно нов Договор на своя уебсайт https://www.emailinvest.com
Потребителят сам е отговорен за това, редовно да проверява тези условия. Последващото използване на Услугите от страна на
Потребителя след промените нееднозначно показва негласното му съгласие с тези промени. EmailInvest не поема задължението да
осведомява Потребителя за всяка промяна в Договора.

VI.Авторско право.

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на СЕМИРА с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на СЕМИРА.

VII. Приложимо право
Този договор е в съответсвие със законите на Република България. Всеки спор свързан с клаузите по този Договор трябва да бъде по изпълнителната компетентност на съдилищата във София, България.