Дай повече – Получи още повече

Emailinvest 26 - годишна благотворителна програма
Дай повече – Получи още повече!


Тази година Emailinvest реши да помогне не само на малкия/ среден бизнес в България, но и на организации с нестопанска цел. Тяхната усилена работа подпомага развитието и израстването на младежите и младите предприемачи в нашето общество. Затова Emailinvest иска да ги възнагради с акаунт, с които могат изпращат имейли до 5000 абоната на месец напълно безплатно!

По този начин те ще могат по-лесно и бързо да достигнат до повече доброволци, дарители и съмишленици, които да научат за тяхната мисия и дейност!

За да постигне максимални резултати, всяка организация ще получи и безплатно обучение веднъж в месеца, където ще научи за най-ефективните практики в света на имейл маркетинга.Условия за участие в програмата:
• Организациите, кандидатстващи по тази програма, е необходимо да имат назначени минимум двама човека на работа;
• Предоставения софтуер от Emailinvest да бъде използван само по предназначение, т.е. с некомерсиална цел;
• Организациите следва да попълнят заявление за участие, което да съдържа:
- Мисия и дейност на организацията;
- Как възнамерява да използва предоставеният Emailinvest акаунт;

Продължителността на програмата е 1 година. В края на този период използването на софтуера спрямо дейността на организацията ще бъде преразгледано и ако са спазени всички условия, ще бъде продължено.

Срок за подаване на заявление - 25 Март 2015.
Публикуване на участниците - 31 Март 2015.

За да кандидатствате  попълнете формата отдолу:


Пожелаваме успех на всички кандидати!