Речник на понятията в имейл маркетинга

  1. Използвайте речника, за понятията, които срещате в имейл маркетинга. Повечето от тях са на английски език, тъй като все още нямат точен превод на български език. Речникът се обновява постоянно.            
Acceptable Spam Report Rate
Скоростта, с която можете да отчетете като спам без да навредите, на вашата репутация като подател. За всичко над 0,1% (1 доклад за 1000 имейли) ще получите предупреждение.
Acceptance Rate
Процентът на имейл съобщенията, които са приети от пощенския сървър. Само, защото имейла е приет от пощенския сървър, не означава, че ще стигне до пощенската кутия.
Blacklist
Списъкът, който обозначава адреси като спам IP адреси, което възпрепятства имейл доставката.
Bounce Rate
Степента, с която вашите имейли не са доставени. Има два вида отпадания, твърди и меки и двете се определени по-нататък в този речник. Една приемлива степен на отпадане е по-малко от 5%.
Bulk Mail
Mащабно изпращане на имейл маркетинг кампания, в която едно и също съдържание отива при голяма група от хора.
CAN-SPAM
Съкратено от 'Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act of 2003,', това е закон, който очертава правила за търговския имейл, установява изисквания за търговските съобщения, предвижда получателите на имейла с правото да ви накара да се сперете да ги изпратите, и излага последствие за нарушение на закона.
Clicks Per Delivered
Процент от броя кликвания, разделен на броя имейли доставени до планираната входяща кутия.
Clicks Per Open
Процент от броя кликвания, разделен на броя отворени.
CPM (Cost Per Thousand)
В имейл маркетинга, CPM често се отнася за разходите за 1000 имена на даден списък под наем.Например списъка под наем на цена от 250$ ,CPM би означавало, че собственикът на списък е с такса 0,25$ на имейл адрес.
CTR (Click Trough Rate)
В имейл маркетинга CTR представлява процент на хората, които са натиснали линк, включен в имейл съобщението. CTR се изчислява като отношение на броят уникални кликове към общия брой успешно доставени имейли - в проценти. Уникални кликове представляват различни хора, които са кликнали поне веднъж на линк в съобщението.
Conversion Rate
Процентът на получатели, които реагират на вашето обаждане към действие в имейл маркетинг кампания или промоция. Това е една мярка за успех на вашата имейл кампания.
Dedicated IP
В имейл маркетинга, това се отнася за IP адреса, от които само ви изпраща имейл.
Double Opt-In
Процес, когато човек се запише да получава имейл съобщения от вас, чрез двойна проверка. Процесът представлява следното : човек се записва чрез форма за записване като попълва имейла си, след това получава автоматично обратен имейл за потвърждение. За да гарантира,че именно той е притежателят на този имейл натиска линк или бутон с който потвърждава своето записване. По този начин е сигурно, че той е дал позволението си да получава от вас съобщения и точно това е неговият имейл адрес. Освен това той показва активност към вашия имейл адрес и по този начин повишава рейтинга ви пред имейл клиентите.
Email Campaign
Един имейл или поредица от имейли, предназначени за изпълнение на една обща цел за пускане на пазара.
Email Filter
Tехника, използвана за блокиране на имейл въз основа на подателя, сюжетната линия, или съдържанието на електронната поща.
Email Sponsorships
Купуване на рекламно пространство в имейл бюлетин или спонсориране на определен артикул, или поредица от статии. Рекламодателите плащат, за да им се вкарва рекламата в тялото на имейл.
False positive
Когато електронната поща филтрира или блокира, като спам.
Hard Bounce
Твърдото отпадане е провалена доставка на имейл поради несъществуващ, блокиран или невалиден имейл адрес.
Honey Pot
Имейл адрес от организации, които се опитват да се борят със спам, и когато спам имейли, които иднетифицират изпращача като спам.
House List (or Retention List)
Един от най-ценните маркетингови активи, това е разрешен списък базиран на това, че вие сами сте го създали с участието на абонати.
HTML email
Изпращането на HTML имейли прави възможно творчески да се промени дизайна на вашите имейли.
IP Warmup
Постепенно увеличаване на броя изпратени имейли от един IP адрес, за да се изгради репутация.
Landing Page
Страница на вашия сайт, който е свързан от имейл, за да се предостави допълнителна информация пряко свързана с продукти или услуги, насърчавани в подканващия имейл.
Levels of Authentication
Един от начините за установяване на самоличността на подателя, както и осигуряване на подателя позволението да се изпрати от даден домейн.
List Segmentation
Избор на целева аудитория или група лица, за които имейл съобщението е от значение.Сегментиран списък означава по-целенасочена имейл кампания с по-висока степен на отговор и по-малко сигнали за спам.
Open Rate
Показва броят на хората които са отворили имейлите си. Open rate се проследява, чрез вградени избражения в HTML кода на съобщението. Тези изображения се вграждат автоматично от софтуера, който използвате за имейл маркетинг.
Opt-In
Процес, когато човек се запише да получава имейл съобщения чрез форма поставена на уебсайт, хартиен носител или друг начин.
Personalization
Добавяне на елементи към вашия имейл, който го персонализират с информация, която вече знаете за клиентите си.Тя може да се отнася за адресиране на получателя по име, съотнасяне на последните покупки или други съдържания, уникални за всеки получател.
Physical Address
Физическият адрес е пощенския имейл на компанията, която изпраща имейла, обикновено се срещат в долното поле. Включването му е законово задължение на всеки имейл маркетинг.
Plain Text Email
Един изпратен имейл без HTML. Винаги трябва да дадете на вашите получатели опцията да четат имейли в HTML или обикновен текст за по-добра четливост.
Privacy Policy
Ясно описание на един уеб сайт или фирмена политика относно използването на информацията събрана от и за посетителите на сайта и това, което правят и не правят заедно с данните.
Read or Open Length
Продължителността, за която се отваря имейла, докато не се затвори.
Rental List (or Acquisition List)
Не е препоръчителна имейл маркетинг техника, това е списък с перспективи или целева група получатели, които са избрали да получат информация за определени предмети, обикновено са насочени към интереси, професия или демографска информация.
Sender Score
Безплатна услуга на Path Return, това е една добра рейтинг репутация от 0-100 за всеки изходящ пощенски IP адрес сървър. Имейл сървъра ще провери рейтинга на изпращачите, преди да реши какво да прави с имейлите ви. Добрият резултат е над 90.
Shared IP
По-евтин вариант от специален IP адрес е IP адресът , от които много хора изпращат имейли.
Signature File
Подзаглавие или къс текстов блок в края не съобщението, което идентифицира подателя и предоставя допълнителна информация, като име на фирмата, физически адрес и информация за контакти.
Single Opt-In
Означава, когато потребителите се регистрират за съобщения чрез електронната си поща, но не потвърждават действието. Това означава, че те могат да се регистрират за списък от някой друг, но не е препоръчително за изграждане на здрав имейл маркетинг списък.
Soft Bounce
Това е провалена доставка на имейл поради временен проблем, като пълна пощенска кутия или недостъпен сървър.
Spam or UCE (Unsolicited Commercial Email)
Имейл изпратен на някой, които не е приел или не е получил разрешение от подателя. Над 90% от имейлите са класифицирани като спам.
Spam Cop
Платена спам услуга, която насажда собствените си имейли и наблюдава кои са адресите и ги спамва.
Spam Trap
Един имейл адрес, които някога е бил валиден, но вече не е. Ако имате този имейл адрес ще получите известие за трудно изпращане. Когато пощенския сървър вижда трафик към мъртвия имейл, той може да превърне имейла в спам капан. Това ще спре връщането на твърд отказ за лош адрес и вместо това ще приеме съобщението и ще докладва за подателя като спам.
SPF - Sender Policy Framework
Накратко за “Политическата рамка на получателя”, това е DNS запис, който показва от чие име е IP-то или домейна на имейла.
Whitelist
Вместо лист от IP адреси за блокиране, белият списък включва IP адреси, които са одобрени да доставят имейли на получателя.
                            
               
Ако искате да получавате БЕЗПЛАТНИ СЪВЕТИ ЗА ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ, запишете се.

 

БЕЗПЛАТНО ВИДЕО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ